ZGI d.o.o.

Vodeće poduzeće za kontrolu i inženjering s fokusom na pružanje usluga na području sigurnosti u radnom i životnom okolišu.

ZGI d.o.o.

Vodeći partner za realizaciju investicije od početne ideje do završenog projekta. Naš cilj je biti vodeći promotor ideje održivog razvoja i unaprjeđenja radne i životne sredine.

projektiranje

Projektiranje

Projektiranje građevina i zahvata za strojarske i elektro instalacije

efikasnost

Energetska učinkovitost

Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje

zastita-rad

Zaštita na radu

Pregled i ispitivanje instalacija, uređaja i radnog okoliša

zastita-pozar

Zaštita od požara

Izrada plana evakuacije i zaštite od požara

laboratorija

Ovlašteni laboratoriji

Ispitivanje tla, otpadnih voda, buke i emisije u zrak

okolis

Okoliš

Studije i elaborati o utjecaju na okoliš