Zovko: Mladi ljudi, ako žele uspjeh, moraju biti buntovnici.

By | Novosti

Gost trećeg izdanja podcasta “Imam ideju” portala Bljesak.info je bio naš direktor Sandro Zovko. U razgovoru s voditeljem podcasta Miljenkom Buhačem razgovaralo se o nizu tema, kako o samim počecima osnivanja firme, tako i o proširivanju iste na područje Republike Hrvatske. Ponosni smo što smo imali priliku istaknuti našu misiju uzajamnog povjerenja, poštovanja i timskog rada uz promociju cjeloživotnog obrazovanja. To su vrijednosti kojima težimo svaki dan, ne kao pojedinci nego kao tim i kao jedna obitelj.  Također, razgovaralo se i o drugim temama koje su poučne i poticajne za one koji se žele otisnuti u poduzetničke vode, ali i o svakodnevnim temama koje su važne za život suvremenog čovjeka.

Podcast možete pogledati u nastavku:

okolis-ZGI

Nabavka novog plinskog kromatografa u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

By | Novosti

Današnje globalno društvo se susreće sa značajnim izazovima u promjenama ljudskih gospodarskih djelatnosti i načina života, a navedene izazove dijele svi narodi, industrija i zajednica, a kao najvažniji se ističu poboljšanje kvalitete života, očuvanje prirodne okoline i ekološki razvoj. U cilju preventivnog djelovanja zaštite života i zdravlja ljudi, osiguranje kvalitete podataka sustava za monitoringe iz područja Zaštite okoliša, pozitivnom utjecaju na okoliš i sve većem upitu klijenata za mjerenje nedozvoljenih supstanci sadržanih u emisijama u okoliš pokrenuta je aktivnost nabavke adekvatne i visokokvalitetne opreme koja bi nam omogućila relevantne podatke o vrijednostima ispitivanih parametara emisija u okoliš, a time buđenje svijesti klijenata i potrebi rješavanja problema štetnih utjecaja.

ZGI d.o.o. posjeduje ovlašteni laboratorij za ispitivanje koji je akreditiran prema BAS EN ISO/ IEC 17025:2018, te posjedujemo vrhunsku opremu za ispitivanje emisija u okoliš. Ispunjavajući svoju misiju odlučni smo u namjeri da širimo svoju djelatnost šireći obim akreditacije kako bi smo našim postojećim, ali i budućim klijentima pružali potpuniju uslugu.
Uz podršku i sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH realizirana je nabavka plinskog kromatograma Agilent 8890 Series GC sa FID i ECD detektorom.
Time je učinjen prvi korak ka razvoju nove usluge monitoringa hlapljivih tvari, prvenstveno BTX-a i PAH-ova i ostalih parametara sadržanih u emisijama vode, zraka i tla u okoliš.


Plinski kromatograf (GC) je analitički instrument koji mjeri sastav različitih komponenti u uzorku, a analiza koja se obavlja plinskim kromatografom se zove plinska kromatografija. Plinska kromatografija ( eng. Gas Chromatography – GC) je metoda razdvajanja i detekcije hlapljivih organskih spojeva i nekih anorganskih plinova iz smjese. GC je nastala 1950. godine i danas se razvila u jednu od temeljnih tehnika u kemijskoj analizi. U GC dolazi do particioniranja plinskog uzorka između inertnog plina kao mobilne faze i tekuće ili čvrste stacionarne faze. Kao mobilna faza (plin nosač) najčešće se upotrebljavaju helij, dušik, vodik ili smjesa argona i metana. Izbor plina ovisi od uzorka i detektora. Plinski kromatograf povećava produktivnost i zaštitu okoliša kroz bolje upravljanje resursima i pouzdano stvaranje podataka. Automatizacija pomaže u postizanju veće produktivnosti u manje vremena, uz najnižu moguću cijenu po uzorku i ekološku prihvatljivost. Način mirovanja smanjuje potrošnju energije i plina tijekom razdoblja neaktivnosti, dok način rada Wake omogućuje sustav za visokopropusni rad. Ova tehnologija omogućava povećanje učinkovitosti, produktivnosti i upravljanja resursima.
Ova usluga je inovativna sa aspekta planiranog korištenja novih i akreditiranih ispitnih metoda za navedene parametre, kao i malog broja kompanija koje pružaju ovaj vid usluga i prije svega njihove teritorijalne pokrivenosti čime ćemo kvalitetno odgovoriti na trenutne zahtjeve tržišta. Bitno je istaknuti važnost ove usluge sa aspekta zaštite životne sredine jer direktno može prepoznati i ukazati na neželjene posljedice na životnu sredinu tijekom proizvodnih procesa, kako bi unaprijedili cjelokupnu situaciju koja je vezana za zagađenje okoliša što je kombinacija uspjeha naše kompanije i cjelokupnog društva i zemlje.

U tijeku je obuka našeg tima Ispitnog laboratorija i priprema metoda za akreditaciju, kako bi u što skorijem roku bili u mogućnosti ponuditi naše nove usluge klijentima.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.350,00 KM, od čega je 50.000,00 KM sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Korisnici koji su obuhvaćeni ovim projektom su, osim našeg poduzeća ZGI d.o.o. i svi obveznici mjerenja emisija u okoliš.
Ovaj uređaj planiramo koristiti u svrhu provođenja analize uzoraka BTX-ova (benzena, toluena, etilbenzena i izomeri ksilena), PAH-ova te ostalih parametara uzoraka zraka za koje smo već naveli da se ne vrše na teritoriju BiH, ili ih provodi jako mali broj poduzeća. Nabavka ovog uređaja je otvorila i mogućnost budućih širenja opsega poslovanja budući da navedeni uređaj omogućuje i razna druga ispitivanja (pesticidi, mineralna ulja itd.). Za sve dodatne informacije otvorite u web pregledniku sljedeću adresu: www.fzofbih.org.ba

,,Sadržaj ove publikacije/ emitiranog materijala isključiva je odgovornost ZGI d.o.o. Mostar i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH”.

Osposobljavanje djelatnika

By | Novosti

Poduzeće ZGI d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge osposobljavanja:

  • Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara
  • Osposobljavanje djelatnika za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima u prometu
  • Osposobljavanje djelatnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Energetsko certificiranje

By | Novosti

U skladu sa odredbama člana 33. Pravilnika o uvjetima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/10), poduzeće ZGI d.o.o. Mostar je ishodilo ovlaštenje broj UPI/03-23-2-216/11 od 17.01.2012. za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom.

akreditacija-blog

Akreditacija prema BAS EN ISO/IEC 17025

By | Laboratorij

Poštovani klijenti,

želimo Vas obavijestiti da je Ispitni laboratorij poduzeća ZGI d.o.o. Mostar dobio akreditaciju za upravljanje kvalitetom prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

Potvrda o akreditaciji je izdana od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, koji je bilateralni potpisnik EA MLA, a istim je definirano da Ispitni laboratorij ZGI d.o.o. ispunjava zahtjeve navedenog standarda u pogledu osposobljenosti za ispitivanje voda, ispitivanje emisije iz stacionarnih izvora zagađenja, te mjerenje nivoa buke.

Više o tome na stranicama:

BATA:

https://bata.gov.ba/bapdf/Spisak%20akreditiranih%20tijela.pdf

Federalno ministarstvo okoliša i turizma:

https://www.fmoit.gov.ba/ba/page/86/registri-i-izvjescaronivanje