Na jednom mjestu možete pronaći sve naše usluge kako biste mogli odlučiti u čemu vam možemo biti partner za realizaciju vašeg projekta.

Projektiranje

Ovlašteni smo za projektiranje građevina i zahvata u prostoru za strojarske i elektroinstalacije.

Možemo vam osigurati projektnu dokumentaciju za sljedeće instalacije:

 • Elektrotehničke instalacije
 • Strojarske instalacije
 • Plinske instalacije
 • Sprinkler instalacije
projektiranje-instalacija-ZGI

Energetska učinkovitost

Ovlašteni smo za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom (ovlaštenje broj UPI/03-23-2-216/11 od 17.01.2012.)

Po pitanju energetske učinkovitosti možemo vam ponuditi sljedeće usluge:

 • Detaljni energijski audit nestambenih objekata
 • Detaljni energijski audit stambenih objekata
 • Detaljni energijski audit javne rasvjete
 • Detaljni energijski audit industrijskih procesa
 • Energetsko certificiranje objekata

Zaštita na radu

Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

U skladu s vašim potrebama nudimo sljedeće usluge:

 • Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, kemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
 • Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme osobne zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu
 • Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad
 • Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom
 • Izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada Internog akta o zaštiti na radu
 • Izrada Elaborata zaštite na radu
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada Elaborata o postavljanja znakova sigurnosti
zastita-na-radu-ZGI

Zaštita od požara

Jedna smo od vodećih kompanija iz područja zaštite od požara te vam možemo pružiti sljedeće usluge:

 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada plana zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije objekta
 • Ispitivanje funkcionalnosti Vatrodojavne instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti Hidrantske instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti Instalacije za automatsko gašenje požara (CO2, drencher, sprinkler, INERGEN)
 • Ispitivanje funkcionalnosti protivpožarnih zaklopki
 • Osposobljavanje djelatnika za zaštitu od požara I evakuaciju
zastita-od-pozara-ZGI

Ovlašteni laboratoriji

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i tla

U našem se ovlaštenom laboratoriju provode ispitivanja otpadnih i tehnoloških voda te se u sklopu istog laboratorija vrše i uzorkovanja i ispitivanja uzoraka tla.

Proces ispitivanja otpadnih voda je akreditiran prema BAS EN ISO 17025.

Uz vrhunsku opremu, naš tim stručnjaka vrši sljedeće usluge:

 • Ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika EBS – a
 • Monitoring otpadnih voda
 • Efekte pročišćavanja otpadne vode
 • Mjerenje protoka vodotokova, rijeka, kanala
 • Uzorkovanje i ispitivanje tla

 

Laboratorij za ispitivanje buke

U našem se ovlaštenom laboratoriju provode ispitivanja buke prema akreditaciji BAS EN ISO 17025 je moguće provesti sljedeća mjerenja:

 • Mjerenje razine okolišne buke
 • Mjerenje zvučne izolacije*

*nije akreditirano

Laboratorij za ispitivanje emisije u zrak

U našem ovlaštenom laboratoriju provode se ispitivanja emisije u zrak prema akreditaciji BAS EN ISO 17025.

Posjedujemo vrhunsku opremu za ispitivanje emisije iz stacionarnih izvora, kako za velike emitere, tako i za mala ložišta.

Laboratorij za ispitivanje emisije u zrak pruža sljedeće usluge:

 • Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora zagađenja
 • Proračun emisija za katastar zagađivača
 • Mjerenje kvaliteta zraka
 • Mjerenje emisije u zrak – kvalitete zraka na radnom mjestu
laboratorij-ZGI

Okoliš

Na vrijeme smo prepoznali važnost zaštite okoliša te smo među prvima postali ovlašteni za izradu studija utjecaja na okoliš.

Naš Odjel Zaštite okoliša Vam može kvalitetno izvršiti sljedeće poslove:

 • Studija utjecaja na okoliš
 • Elaborata o utjecaju na okoliš
 • Izrada karata buke (strateške karte buke, karta buke cestovnog prometa, karta buke industrijskog područja, karte buke gradova) sa software-om koji je u vlasništvu ZGI d.o.o.
 • Izrade karte shadow – flickera – zasjenjenja (vjetroelektrana) sa software-om koji je u vlasništvu ZGI d.o.o.
okolis-ZGI

Hidrotehnika

Specijalizirali smo izradu hidrotehničkih projekata te dokumentacije za ishođenje vodnih akata. Osigurana je sinergija između laboratorija za ispitivanje otpadnih voda, te stručnjaka u području hidrotehnike, koji mogu biti garancija sveobuhvatnog pogleda na hidrotehnički projekt.

Za izradu hidrotehničkih projekata nudimo sljedeće usluge:

 • Studija za prethodnu vodnu suglasnost
 • Glavni projekt unutarnje odvodnje (autoceste)
 • Glavni projekt vodozaštite (autoceste)
 • Glavni projekt kanalizacijskog sustava
 • Glavni projekt vodoopskrbe
 • Glavni projekt pročistača otpadnih tehnoloških voda
 • Konzultacije kod projektiranja svih vrsta građevina
 • Nadzor nad izvođenjem
hidrotehnika-ZGI

Geotehnika

Specijalizirali smo izradu geotehničkih projekata u području geotehničkog inženjerstva.

Premda mlad odjel u našemu poduzeću, završili smo i isporučili  značajne projekte u oblasti cestogradnje (autoput koridor Vc), sanitarnih deponija otpada te raznih poslovnih objekata.

Isporučili smo značajne projekte u području cestogradnje, sanitarnih deponija otpada te raznih poslovnih objekata.

Nudimo sljedeće usluge:

 • Pripremna geotehnička studija (misija G1)
 • Geotehnički projekt (misija G21)
 • Stručno savjetovanje za ocjenjivanje tehničkog dijela ponude (misija G22)
 • Revizija geotehničkog projekta (misija G23)
 • Geotehnička izvedbena studija (misija G31)
 • Geotehničko praćenje radova (misija G32)
 • Geotehnički nadzor radova (misija G42)
geotehnika-ZGI

Rudarstvo i Geologija

Ovlašteni smo za projektiranje u području geologije i rudarstva

U okviru našeg odjela za rudarstvo i geologiju osigurati ćemo Vam sljedeće usluge:

 • Rudarski projekti (Glavni, dopunski)
 • Projekti za geološka istraživanja
 • Revizija rudarskih i geoloških projekata
 • Ispitivanje instalacija i opreme u oblasti rudarstva
rudarstvo-i-geologija-ZGI