Energetsko certificiranje

By | Novosti

U skladu sa odredbama člana 33. Pravilnika o uvjetima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/10), poduzeće ZGI d.o.o. Mostar je ishodilo ovlaštenje broj UPI/03-23-2-216/11 od 17.01.2012. za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom.