Osposobljavanje djelatnika

By | Novosti

Poduzeće ZGI d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge osposobljavanja:

  • Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara
  • Osposobljavanje djelatnika za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima u prometu
  • Osposobljavanje djelatnika za provođenje evakuacije i spašavanja