Osposobljavanje djelatnika

By | Novosti

Poduzeće ZGI d.o.o. Mostar u sklopu registrirane djelatnosti i ovlaštenja od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge osposobljavanja:

  • Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara
  • Osposobljavanje djelatnika za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima u prometu
  • Osposobljavanje djelatnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Energetsko certificiranje

By | Novosti

U skladu sa odredbama člana 33. Pravilnika o uvjetima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/10), poduzeće ZGI d.o.o. Mostar je ishodilo ovlaštenje broj UPI/03-23-2-216/11 od 17.01.2012. za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom.

akreditacija-blog

Akreditacija prema BAS EN ISO/IEC 17025

By | Laboratorij

Poštovani klijenti,

želimo Vas obavijestiti da je Ispitni laboratorij poduzeća ZGI d.o.o. Mostar dobio akreditaciju za upravljanje kvalitetom prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

Potvrda o akreditaciji je izdana od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, koji je bilateralni potpisnik EA MLA, a istim je definirano da Ispitni laboratorij ZGI d.o.o. ispunjava zahtjeve navedenog standarda u pogledu osposobljenosti za ispitivanje voda, ispitivanje emisije iz stacionarnih izvora zagađenja, te mjerenje nivoa buke.

Više o tome na stranicama:

BATA:

https://bata.gov.ba/bapdf/Spisak%20akreditiranih%20tijela.pdf

Federalno ministarstvo okoliša i turizma:

https://www.fmoit.gov.ba/ba/page/86/registri-i-izvjescaronivanje