Zaštita na radu

U više od 22 godine rada u predmetnoj oblasti razvili smo uslugu koja garantira zadovoljstvo naših klijenata. Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

U više od 22 godine rada u predmetnoj oblasti razvili smo uslugu koja garantira zadovoljstvo naših klijenata. Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

U skladu sa Vašim potrebama, mi ćemo Vam pružiti sljedeće usluge:

  • ispitivanja radne opreme i izdavanje zapisnika o obavljenim ispitivanjima
  • ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, buka i vibracije, koncentracije opasnih tvari, osvijetljenost radnog prostora) i izdavanja isprava o obavljenim ispitivanjima
  • ispitivanja instalacija
  • izradu procjene rizika i općih akata iz područja zaštite na radu
  • osposobljavanja radnika za rad na siguran način
  • osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca
  • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • poslove koordinatora zaštite na radu na privremenim gradilištima
  • organiziranje osposobljavanja za pružanje prve pomoći
  • vođenje poslova zaštite na radu za poslodavce
zastita-na-radu-ZGI
Uvjereni smo da ćete prepoznati poduzeće ZGI d.o.o. kao partnera s kojim možete realizirati svoju investiciju od začetka ideje do završetka cjelokupnog projekta.
Kontaktirajte nas