Zaštita od požara

U više od 22 godine rada u predmetnoj oblasti razvili smo uslugu koja garantira zadovoljstvo naših klijenata. Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

U više od 22 godine rada u predmetnoj oblasti razvili smo uslugu koja garantira zadovoljstvo naših klijenata. Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

Kada Vam je potrebno, mi ćemo Vam pružiti sljedeće usluge:

  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
  • ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
  • ispitivanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • ispitivanja ispravnosti i podobnosti za namjenu svih uvezenih halonskih ventila, sprinkler stanica (suhih i mokrih), sprinklerskih mlaznica, centrifugalnih pumpi, kontrolora protoka, daljinski upravljanih stanica, drencher mlaznica, mlaznica za vodu/pjenu, zaštitnika povratnog toka, ventila za ugljikov dioksid, komora za pjenu, mješača pjene te mlaznica za ugljikov dioksid
  • izrada procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara
  • osposobljavanje osoba za obavljanje poslova skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
zastita-od-pozara-ZGI
Uvjereni smo da ćete prepoznati poduzeće ZGI d.o.o. kao partnera s kojim možete realizirati svoju investiciju od začetka ideje do završetka cjelokupnog projekta.
Kontaktirajte nas